Ekoskola

Dalība Ekoskolas programmā

Iestāde sekmīgi darbojas Ekoskolas programmā no 2010./2011. mācību gada. Katru gadu tiek izvēlēta Ekoskolas tēma, pie kuras visa mācību gada garumā tiek strādāts pastiprināti.

Mācību gads Ekoskolas tēma
2010./2011.
Skolas vide un apkārtne
2011./2012.
Atkritumi
2012./2013.
Ūdens
2013./2014.
Mežs
2014./2015.
Veselīgs dzīvesveids
2015./2016.
Transports
2016./2017.
Enerģija
2017./2018.
Klimata pārmaiņas
2018./2019.
Bioloģiskā daudzveidība
2019./2020.
Pārtika
2020./2021.
Iestādes vide un apkārtne
2021./2022.
Iestādes vide un apkārtne
2022./2023.
Mežs
2023./2024.
Bioloģiskā daudzveidība

Par Ekoskolu

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte” ir pirmā Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kura iesaistījusies Latvijas ekoprogrammā. 2011.gada 30.septembrī par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Olaines PII „Magonīte” piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums, 2012.gada 27.septembrī – Zaļais karogs.

Konkursi un projekti

Radošais dizaina iepirkuma masiņu konkurss

“Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”

Lai motivētu sabiedrību samazināt plastmasas maisiņu patēriņu un rastu efektīvas, ilgtspējīgas, modernas un gaumīgas alternatīvas tradicionālajiem iepirkuma maisiņiem, “Zaļā josta” uzsāk radošo konkursu “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā bērni un jaunieši tiek aicināti pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām.

Prezentācija: Eko somiņa “Pilnīgi pietiek!”

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2018./2019. mācību gadā. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

 • 2010/2011.m.g. – 42 kg
 • 2011/2012.m.g. – 64 kg
 • 2012/2013.m.g. –  178 kg
 • 2013/2014.m.g. – 252 kg
 • 2014/2015.m.g. – 71 kg
 • 2015/2016.m.g. – 76 kg
 • 2016/2017.m.g. – 60 kg
 • 2017/2018.m.g. – 180 kg
 • 2018/2019.m.g. – 82 kg
 • 2019/2020.m.g. – 130 kg
 • 2021/2022.m.g. – 131 kg

Kā no sēklas izaug augs? Kā tas jākopj? Kā konkrētus augus var izmantot ēdiena pagatavošanā? Šie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem bērni Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs meklēs un atradīs atbildes!

Konkursa mērķis ir veicināt pirmsskolas iestāžu skolēnu izpratni par to, kā no sēkliņas izaug augs, kādas rūpes tas prasa, vienlaikus pievēršot uzmanību programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs, veselīga uztura nozīmei, kā arī attīstīt bērnos pašizpausmes, pašiniciatīvas un radošās spējas.

Marta mēnesī pirmsskolas izglītības iestāde saņema “Stādu kastes” (sēklas, augsni, kasti) kopā ar informatīvo lapu par sēklu audzēšanu. Konkursa laikā bērni kopā ar pedagogiem sēs, kops, pētīs un vēros augu, un veidos radošo darbu.

Konkurss norit no 2019. gada 20. marta līdz 28. maijam, bet tā uzvarētāji tiks paziņoti 7.jūnijā.