Ekoskola

Dalība Ekoskolas programmā

Iestāde sekmīgi darbojas Ekoskolas programmā no 2010./2011. mācību gada. Katru gadu tiek izvēlēta Ekoskolas tēma, pie kuras visa mācību gada garumā tiek strādāts pastiprināti.

Mācību gads Ekoskolas tēma
2010./2011.
Skolas vide un apkārtne
2011./2012.
Atkritumi
2012./2013.
Ūdens
2013./2014.
Mežs
2014./2015.
Veselīgs dzīvesveids
2015./2016.
Transports
2016./2017.
Enerģija
2017./2018.
Klimata pārmaiņas
2018./2019.
Bioloģiskā daudzveidība

Par Ekoskolu

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte” ir pirmā Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kura iesaistījusies Latvijas ekoprogrammā. 2011.gada 30.septembrī par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Olaines PII „Magonīte” piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums, 2012.gada 27.septembrī – Zaļais karogs.

Ekoskolas radošo darbu galerija