Konkurss: “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”

Šī gada 4. aprīlī Rīgas 19. vidusskolā notika Pierīgas un Zemgales reģionālā konkursa skate “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”, kuru pārstāvēja Olaines PII “Magonīte” 1. grupas komanda “Mārītes”. Konkursa norises gaitā Olaines PII “Magonīte” izglītojamie kopā ar pedagogu demonstrēja savu radošo konkursa darbu, kurš tika arī atzinīgi novērtēts Read more…

Darba laiks vasaras periodā

Pamatojoties uz Olaines novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1 no 2019. gada 16. janvāra:Olaines PII „Magonīte” tiks slēgta no 2019. gada 23. jūlija līdz 2019. gada 19. augustam (ieskaitot). Tajā laikā būs atvērtas: OPII “Zīle” (tālr. 67966249) OSPII “Ābelīte” (tālr. 67964056, 24337266)