Izglītības procesa īstenošana klātienē

Published by admin on

Cien. bērnu vecāki!

Lūdzam jūs iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto procesu (skat. pielikumu) bērnu izglītības īstenošanai klātienē.

Ar cieņu,
Olaines PII “Magonīte” administrācija

Pielikums: “Izglītības procesa īstenošana klātienē” [23.08.2021]

Categories: Uncategorized