Olaines PII “Magonīte” darbosies arī vasarā

Published by admin on

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (“Ābelīte”, “Dzērvenīte”, “Magonīte”, “Zīle”) vasarā netiks slēgtas

Ņemot vērā situāciju ar Covid-19 izplatību un to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu, kā arī lai nepalielinātu dažādu mājsaimniecību (no dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm) kontaktēšanos, pirmsskolas izglītības iestādes vasarā netiks slēgtas un strādās tāpat kā 2020. gada vasarā. Tas nozīmē, ka bērni varēs turpināt apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi (“Ābelīte”, “Magonīte”, “Dzērvenīte”, “Zīle”), kuru viņi apmeklē ikdienā, visu vasaru bez pārtraukumiem.

Visās pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – PII) paredzēts organizēt atsevišķas dežūrgrupas, lai PII darbiniekiem būtu iespēja nodrošināt ikgadējo atvaļinājumu, kā arī lai iestādēs varētu veikt nepieciešamos labiekārtošanas darbus. Ieplānotie remontdarbi vasarā notiks paralēli PII ikdienas darbam, nodrošinot visas drošības prasības. Dežūrgrupas būs apvienotas grupas, kuras tiks komplektētas no dažāda vecuma bērniem. Nodarbības dežūrgrupās vadīs PII pedagoģiskie darbinieki atbilstoši iestādes vadītāja sastādītam darba grafikam.

Lai veiksmīgāk organizētu pašvaldības PII darbu vasaras periodā un plānotu audzēkņu skaitu dežūrgrupās, izglītības iestāžu vadītāji veiks aptauju savu audzēkņu vecāku vidū, noskaidrojot bērnu apmeklējumu nepieciešamību vasarā.

Par katras PII darba organizāciju vasaras periodā audzēkņu vecākus informēs iestāde.

Categories: Uncategorized