Informācija saistībā ar ‘COVID-19’

Published by admin on

Par COVID-19 skartajām teritorijām  un infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs

12.03.2020:

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka epidemioloģiskā situācija Pasaulē un Eiropā strauji mainās un 2020. gada 12. martā Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir pieņēmusi lēmumu paplašināt Covid-19 infekcijas skarto teritoriju sarakstu un tas ietver:

 • Ķīna
 • Dienvidkoreja
 • Irāna
 • Japāna
 • Singapūra
 • Itālija
 • Austrija
 • Francija
 • Spānija
 • Šveice

 • Vācija
 • Nīderlande
 • Lielbritānija
 • Zviedrija
 • Norvēģija
 • Beļģija
 • Dānija
 • Grieķija
 • Islande
 • ASV

Lūdzam regulāri sekot līdzi Covid – 19 infekcijas epidemioloģiskajai situācijai un skarto teritoriju uzskaitījumam SPKC tīmekļa vietnē. [1]

[1] https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
Pielikums: “Slimību profilakses un kontroles centra” paziņojums [12.03.2020]


06.03.2020:

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka epidemioloģiskā situācija Pasaulē un Eiropā strauji mainās un ir paplašināts COVID-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. 2020. gada 6.martā Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka COVID-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts ietver šādas valstis:

 • visa Itālija,
 • Ķīna,
 • Dienvidkoreja,
 • Irāna,
 • Japāna,
 • Singapūra.

Lūdzam regulāri sekot līdzi COVID-19 infekcijas epidemioloģiskajai situācijai un skarto teritoriju uzskaitījumam SPKC tīmekļa vietnē.[1]

Rekomendācijas izglītības iestādēm, pirmskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem ir pieejamas SPKC mājas lapā[2].

[1] https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/767
[2] https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
Pielikums: “Slimību profilakses un kontroles centra” paziņojums [06.03.2020]


30.01.2020:

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) jau informēja (SPKC 2020. gada 3. februāra vēstule nr. Nr. 1-8.2/269), ka 2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors paziņoja, ka jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums, kā arī informēja par pasākumiem infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs.

Attīstoties epidemioloģiskajai situācijai pasaulē, ir noteiktas jaunas COVID-19 skartās teritorijas, tāpēc SPKC aicina pievērst uzmanība bērniem, kuri atgriežas ne tikai no Ķīnas, bet arī no citiem reģioniem. SPKC tīmekļa vietnē regulāri tiek atjaunota informācija par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām (www.spkc.gov.lv).

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) jau informēja (SPKC 2020. gada 3. februāra vēstule nr. Nr. 1-8.2/269), ka 2020. gada 30. janvārī PVO ģenerāldirektors paziņoja, ka jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas (COVID-19) uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums, kā arī informēja par pasākumiem infekcijas izplatīšanās novēršanai izglītības iestādēs.

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ceļojumā Ķīnā, Dienvidkorejā, Itālijas Lombardijas un Veneto reģionos vai Irāna:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • vecākiem:
  • sazināties ar ģimenes ārstu,
  • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):
  • bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
  • bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

Pielikums: “Slimību profilakses un kontroles centra” paziņojums [03.01.2020]

Categories: Uncategorized