Pieteikšanās un darba laiks vasaras periodā

Published by admin on

Cien. bērnu vecāki!

Pamatojoties uz Olaines novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1 no 2020. gada 15. janvāra:
Olaines PII „Magonīte” tiks slēgta no 2020. gada 23. jūlija līdz 2020. gada 19. augustam (ieskaitot).

Tajā laikā būs atvērtas:
OPII “Zīle” (tālr. 67966249)
OSPII “Ābelīte” (tālr. 67964056, 24337266)

Pieteikšanās uz brīvajām vietām laika posmā no 02.03.2020. līdz 03.04.2020.

Olaines PII „Magonīte” vadītāja
J. Kalviša

Categories: Uncategorized