Konkurss: “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”

Published by admin on

Konkurss: “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”

Šī gada 4. aprīlī Rīgas 19. vidusskolā notika Pierīgas un Zemgales reģionālā konkursa skate “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”, kuru pārstāvēja Olaines PII “Magonīte” 1. grupas komanda “Mārītes”.

Konkursa norises gaitā Olaines PII “Magonīte” izglītojamie kopā ar pedagogu demonstrēja savu radošo konkursa darbu, kurš tika arī atzinīgi novērtēts un saņēma “Zaļās Jostas” simpātiju balvu.

Categories: Uncategorized