Darba laiks vasaras periodā

Pamatojoties uz Olaines novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1 no 2019. gada 16. janvāra:Olaines PII „Magonīte” tiks slēgta no 2019. gada 23. jūlija līdz 2019. gada 19. augustam (ieskaitot). Tajā laikā būs atvērtas: OPII “Zīle” (tālr. 67966249) OSPII “Ābelīte” (tālr. 67964056, 24337266)